Indicatie en plaatsing

Wij richten ons op kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek.
De Klim-op werkt op basis van een WLZ of jeugdwet indicatie. Een geldige indicatie is voor aanvang van plaatsing een vereiste.

Om goede zorg te kunnen bieden waarin iedereen tot zijn recht komt, vinden we het belangrijk dat nieuwe aanmeldingen goed aansluiten bij de kinderen in ons huis. We kijken daarom eerst graag samen met onze ortho-pedagoog naar de samenstelling. Hierin wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met de problematiek, leeftijd en belevingswereld van alle partijen.

 

Driestroom

Driestroomhuis Klim-Op is onderdeel van de overkoepelende organisatie Stichting Driestroom.
Stichting Driestroom waarborgt de kwaliteit van zorg binnen het gezinshuis, biedt zorginhoudelijke ondersteuning en bekijkt de financiële mogelijkheden via WLZ of jeugdwet.

Bij nieuwe aanmeldingen ontvangt ook het Driestroomloket graag informatie om een goed beeld te krijgen. Zij bekijken het dossier om inzicht te krijgen of de begeleidingsbehoefte en behandelvraag passend is binnen Driestroomhuis Klim-Op. Dit noemen zij het plaatsingsadvies.

 

Procedure

Onze aanmeldprocedure verloopt, in overleg met de aanmelder, wisselend.
Echter is er altijd sprake van:

  • Het opvragen en bespreken van dossier informatie
  • Overleg met onze orthopedagoog
  • Een plaatsingsadvies van Driestroom
  • Contact met de aanmelder

In het belang van het kind kiezen wij er voor  geen kennismaking  te laten plaatsvinden, voordat er op papier en vanuit gesprekken, een passende match blijkt te zijn met het gezinshuis.