Werkwijze

Op beide locaties willen wij de kinderen een veilige, stabiele en gezellige leefomgeving bieden waar ze mogen opgroeien en opbloeien. De kinderen mogen binnen onze locaties opgroeien in een gezinssetting en ervaren wat het gezinsleven is.

Elk kind is uniek. Daarom willen we ieder kind helpen groeien op de manier die het beste past.
Om dit te bereiken kijken we, samen met onze orthopedagoog en de aanmelder, naar de begeleidingsbehoefte en hulpvraag van ieder individueel kind. Dit staat centraal in dagelijkse benadering en de behandeling. Zo kunnen we bijvoorbeeld werken aan thema’s als sociale vaardigheid, omgaan met eigen beperkingen, gezondheid, zelfstandigheid en werken we toe naar een haalbaar toekomstperspectief.

 

We doen het niet alleen

Om ieder kind de begeleiding en behandeling te bieden die daarvoor nodig is, onderhouden wij nauw contact met onze eigen orthopedagoog. Ook schakelen we indien nodig andere deskundigen in vanuit ons bredere netwerk. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan creatieve therapie, EMDR of psychomotore therapie.

Daarnaast werken we samen met Driestroom. Deze overkoepelende zorg-organisatie heeft veel ervaring in huis en denkt graag met ons mee als dat nodig is.